Tezlik fiili Nedir?

Bir fiile -i zarf-fiil ekiyle vermek fiili getirilerek oluşturulan ve çabukluk, kolaylık, yardım kavramı veren birleşik fiil, tezlik eylemi: Söyleyivermek, yapıvermek gibi.(Almanca hast Verbum, Zeitwort von Eile; Fr. verbe hatif, İng. verb of haste; Osm. tâcil fiili, fi’l-i ta’cîlî

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Tezvir
Tezvirat
Tezyif
Tezyifkar
Aşağılayıcı
Tezyin
Tezyinat
Tezyini sanat
Tezyini
Tezyit etmek